House Specials

  $8.95
  S1. Bo Mong Co - Mongolian Beef
  $8.95
  S2. Ga Tai Tuong - General Tso's Chicken
  $8.95
  S3. Cung Bao Thap Cam (Tom, Ga & Bo) - Kung Pao Combination
  $8.95
  S4. Ga Xao Tuong Toi
  $9.25
  S5. Tom Rang Muoi - Crispy Shrimp, Pepper- Salted
  $9.25
  S6. Tom Tu Xuyen - Szechuan Shrimp
  $8.95
  Bo Bia Bac Phuong - Moo-Shu Pork (Or Chicken) With 4 Pancakes
  $8.95
  S7. Bo Bia Bac Phuong - Moo-Shu PorkWith 4 Pancakes
  $2.00
  S7. Bo Bia Bac Phuong - Moo- Shu Pork With 4 Pancakes
  $2.00
  Bo Bia Bac Phuong - Moo- Shu Chicken With 4 Pancakes
  $8.95
  S8. Ga Xao Xa Ot - Lemon-Grass Chicken
  $8.95
  S9. Ga Xao Lan - Chicken With Peanut Curry Sauce
  $8.95
  S10. Ga Xao Chang
  $8.95
  S11. Ga Xot Tran Bi
  $8.95
  S12. Mi Xao ""Lo- Mein"" - House Special ""Lo-Mein
  $8.95
  S13. Ho Tieu Xao Kieu Thai
  $9.25
  S14. Tom Xao Sot Mayonnaise & Hach Dao
  $9.25
  S15. Thit Ca Mu Rang Muol
  $9.25
  S16. Thir Ca Mu Chua Ngot
  $9.25
  S17. Thit Ca Mu Xao Cai
  $9.25
  S18. Ngheu Xao Tau Xi Den
  $11.95
  S19. Hao Xao Gung Hanh

  Appetizers

  $4.00
  101. Cha Gio
  $5.25
  103. Tom Chien
  $4.00
  102. Ca Vien Chien
  $5.25
  104. Xa-Xiu
  $6.95
  105. Goi Ga
  $4.00
  106. Goi Cuon - Salad Roll (2)
  $4.00
  106a. Goi Cuon Chai - Vegetarian Salad Roll (2)
  $5.25
  107. Banh Xep Chien
  $10.95
  108. Thap Cam Khai Vi
  $5.25
  109. Dau Hu Chien Don
  $5.25
  110. Hoanh Thanh Chien
  $6.00
  111. B-52 Ga Chien *

  Soup

  $2.00
  201. Soup Hoanh Thanh
  $2.00
  202. Soup Dau Hu Trung Ga
  $2.00
  203. Canh Chua Bac Phuong
  $8.95
  204. Soup Mang Cua
  $8.95
  205. Canh Thap Cam
  $8.95
  206. Canh Do Blen Dau Hu
  $8.95
  207. Canh Ca Vien Rong Bien
  $12.00
  208. Canh Chua Ca, Tom
  $9.95
  209. Canh Do Bien & Bong Bong Ca

  Seafood

  $9.25
  303. Ca Kho To
  $9.25
  304. Muc Xao Gung Hang
  $9.25
  305. Tom Rang Muoi
  $9.25
  306. Tom Xao Dau Xi Den
  $9.25
  307. Tom Cung Bao
  $9.25
  308. Bien Thap Cam
  $9.25
  309. Do Bien Thap Cam - Seafood Combination
  $9.25
  310. Muc Rang Muoi
  $9.25
  311. Tom Xao Bong Ca Xanh
  $9.25
  312. Tom Xao Nam
  $9.25
  313. Tom Xao Dau Hoa Lan
  $9.25
  314. Tom Xao Cai Thap Cam
  $9.25
  315. Tom Chien Chua Ngot
  $9.25
  316. Tom Xa Me Trang

  Luncheon 11:00am-3:00pm

  $6.50
  S1. Bo Mong C
  $6.50
  S2. Ga Tai Tuong
  $6.50
  801. Toan Gia Phuc
  $6.50
  Tom Xao Dau Xi Den
  $6.50
  307. Tom Cung Bao
  $6.50
  309. Do Bien Thap Cam
  $6.50
  311. Tom Xao Bong Cai Xanh
  $6.50
  312. Tom Xao Nam
  $6.50
  314. Tom Xao Cai Thap Cam
  $6.50
  315. Tom Chien Chua Ngot
  $6.25
  401. Bo Xao Dau Xi Den
  $6.25
  402. Bo Xao Cai Xanh
  $6.25
  403. Bo/Ga Xao Me Trang
  $6.25
  404. Heo Xao Chua Ngot
  $6.25
  404a. Ga Xao Chua Ngot
  $6.25
  405. Ga Cung Bao
  $6.25
  406. Ga Xao Nam
  $6.25
  411. Ga Xao Hot Djeu
  $6.25
  412. Ga Xao Bong Cai Xanh
  $6.25
  413. Ga Cari
  $6.25
  415. Ga Xao Cai Thap Cam
  $6.25
  417. Ga Ngu Vi
  $5.95
  501. Dau Hu Gia Thuong
  $5.95
  502. Dau Hu Ma-Bao
  $5.95
  505. Cai Xao Thap Cam
  $5.95
  507. Chai La Han
  $5.95
  508. Bong Cai Xanh Xao Tuong Toi
  $5.95
  509. Cai Dau Hu Xao Tuong Kung-Pao
  $5.95
  513. Dau Que Xao Kho
  $8.75
  420. Tieu Chau Vit Chien Don

  Noodle & Rices

  $7.95
  601. Mi Cai Mem Hoac Don (Bo/Heo/Ga/Cai) - Chow Mein (Pan Fried Noodle)
  $7.95
  601. Mi Cai Mem Hoac Don (Bo/Heo/Ga/Cai) - Chow Mein ( Crispy)
  $7.95
  602. Mi Xao Tom
  $7.95
  603. Mi Xao Do Bien - Seafood Chow-Mein
  $7.95
  604. Mi Xao Tap Cam - House Special Chow-Mein
  $7.95
  605. Hu Tieu Xao (Bo/Heo/Ga/Cai) - Chow-Fun (Pan-Fried )
  $7.95
  605. Hu Tieu Xao (Bo/Heo/Ga/Cai) - Chow-Fun ( Rice-Stick)
  $7.95
  606. Hu Tieu Xao Tom
  $7.95
  607. Hu Tieu Xao Do Bien
  $7.95
  608. Hu Tieu Xao Thap Cam
  $7.95
  609. Com Chien (Bo, Heo, Ga) - Fried Rice
  $7.95
  610. Com Chien Do Bien
  $7.95
  611. Com Chien Thap Cam
  $7.95
  612. Com Chien Top
  $7.95
  615. Com Chien Duong Chau
  $7.95
  616. Hu Tieu Xao Bo
  $7.95
  618. Hu Tieu Xao Bo Sot Dau Xi
  $7.95
  619. Bun Xao Do Bien (Kho)
  $7.95
  620. Com Chien Do Bien, Kieu Malay
  $7.95
  621. Com Chien Ga Ca Man
  $0.75
  622. Com Trang (Small)
  $1.50
  622. Com Trang (Large)

  Clay Pot

  $9.50
  814. Bat Buu Dau Hu Tay Cam
  $9.50
  815. Khoi Mon Vit Tay Cam
  $9.50
  816. Tay Cam Ga, Ca Tim, Ca Man
  $9.50
  817. Tay Cam Dau Hu Chien Xao Nam

  Traditional Noodle Soup

  Drinks

  Beancurd & Vegetable

  Sizzling

  Meat & Poultry

  Add Your Custom Order