Merchant adds 10% gratuity.

  Yasaimono

  $7.00
  Edamame
  $9.00
  V2 Edamame
  $11.00
  Shishito
  $11.00
  Bressels
  $11.00
  Three Ocean Greens
  $11.00
  Virago House

  Okiniiri

  $14.00
  Crispy Rice & Spicy Tuna
  $14.00
  Rock Shrimp
  $12.00
  Umami Wings
  $4.00
  Lobster Shots
  $16.00
  Wagyu Tatatki
  $11.00
  Ika Sansai
  $7.00
  Coco Jasmine Rice
  $39.00
  Yasai Bansan
  $75.00
  Chef’s Tour Omakase
  $75.00
  Sushi Tour Omakase

  Ishiyaki

  $29.00
  Hamachi
  $29.00
  Ahi
  $35.00
  Wagyu Strip
  $24.00
  Mishima A5

  Agemono

  $11.00
  Crispy Brussels
  $10.00
  Sugar Snaps
  $9.00
  Sweet Potato
  $11.00
  Green Tomato Katsu
  $19.00
  Hot Chicken Katsu
  $19.00
  Lobster

  Robatayaki

  $9.00
  Avocado
  $11.00
  Tsukune
  $9.00
  Zucchini
  $19.00
  Filet Mignon Yakitori
  $24.00
  Shosho
  $22.00
  Scottish Salmon
  $30.00
  Shrimp
  $34.00
  F1 Wagyu Tenderloin

  Kasa

  $2.00
  Aji Aioli Sauce
  $2.00
  Hosin BBQ Sauce
  $2.00
  Aka Yuzu Kosho Sauce
  $2.00
  Shiso Aioli Sauce
  $2.00
  Wasabi Remoulade Sauce
  $2.00
  Avocado Yuzu Sauce
  $2.00
  Shiso Kosho Sauce
  $2.00
  Aji Yuzu Kosho Sauce

  Sashimi & Nigiri

  $14.00
  Toro
  $7.00
  Maguro
  $7.00
  Tai
  $9.00
  Fluke
  $7.00
  Hamachi
  $7.00
  Salmon Sake
  $7.00
  Sumoku Sake
  $9.00
  Sake Harasu
  $7.00
  Saba
  $7.00
  Sumoku Saba
  $7.00
  Shiro Maguro
  $7.00
  Naga Maguro
  $7.00
  Taco
  $6.00
  Ebi
  $7.00
  Ikura
  $24.00
  Chirashi Don on Rice Bowl
  $29.00
  Chirashi Don on Kaiso Bowl

  Nigirizushi

  Makimono