Lunch

  $4.95
  Nấm Tàu lụi ~ Shiitake Mushroom Satay
  $4.95
  Đậu hủ lụi ~ Lemongrass Tofu Satay
  $4.95
  Dậu bắp lụi ~ Okra Lemongrass
  $4.95
  Cà tím lụi ~ Asian Eggplant Satay
  $5.95
  Tôm me lụi ~ Tamarind Prawns Satay
  $6.95
  Bò xã lụi ~ Lemongrass Beef Satay
  $5.95
  Heo lụi Ðà Nẵng ~ Da Nang Pork Satay
  $5.95
  Nem nướng Sài Gòn ~ Saigon Meatballs Satay
  $5.50
  Gà lụi lá lốt ~ La Lot Chicken Satay
  $5.25
  Gỏi cuốn đậu hủ ~ Tofu Rolls
  $5.50
  Gỏi cuốn Cây Me ~ Tamarind Tree Rolls
  $5.50
  Gỏi cuốn ~ Spring Rolls
  $6.25
  Gỏi cuốn thịt nướng ~ Skewered Grilled Pork Rolls
  $6.25
  Gỏi cuốn nem nướng ~ Grilled Pork Meatball Rolls
  $6.25
  Gỏi cuốn gà nướng ~ Skewered Grilled Chicken Rolls
  $6.25
  Gỏi cuốn bò xã lụi ~ Lemongrass Beef Rolls
  $6.00
  Bánh tráng đập miền Trung ~ Central Crushed Rice Cracker
  $5.95
  Bánh mì tôm bột chiên ~ Crispy Prawns Baguette
  $7.25
  Cơm cháy thịt nướng hoặc tofu ~ Imperial Crispy Rice
  $6.95
  Chả giò chay hoặc mặn ~ Egg Rolls
  $6.95
  Chả quế cớm xanh ~ Cinnamon Pork Rice Balls
  $6.95
  Cút nướng me ~ Quail Grilled in Tamarind
  $7.95
  Ốc nhồi thịt ~ Stuffed Escargot
  $7.95
  Bò lá lốt ~ Grilled La-Lot Beef Roll
  $7.95
  Mực nhồi thịt ~ Stuffed Squid
  $7.95
  Hến Xúc bánh đa ~ Baby Clams Rice Cracker
  $8.95
  Gỏi củ sen ~ Fresh Lotus Root Salad
  $8.95
  Gỏi thơm tươi ~ Fresh Pineapple Salad
  $8.95
  Gỏi bồn bồn ~ Bon Bon (Seasonal)
  $8.95
  Gỏi xoài ~ Green Mango Salad
  $8.95
  Gỏi đu đủ ~ Green Papaya Salad
  $9.95
  Gỏi vịt ~ Duck Salad
  $9.95
  Gỏi gà ~ Chicken Salad
  $9.95
  Gỏi bò ~ Beef Salad
  $13.95
  Gỏi xả sò điệp ~ Fresh Lemongrass Scallop Salad
  $28.00
  Gỏi bò ~ Beef Salad
  $28.00
  Bò nhúng dấm ~ Beef Vinegar
  $28.00
  Bò nướng ~ Grilled Beef
  $28.00
  Bò lá-lốt ~ Beef La-Lot
  $28.00
  Bò mở chày ~ Fatty Beef
  $28.00
  Chả đùm ~ Steamed Beef Patty
  $28.00
  Cháo bò ~ Beef Rice Soup
  $8.95
  Bánh mặn củ cải chay ~ Vegeatarian Steamed Coconut Rice Cake
  $8.95
  Bánh mặn củ cải tôm ~ Steamed Prawn Coconut Rice Cake
  $8.95
  Bánh tôm Cổ Ngư ~ Co Ngu Crispy Shrimp
  $8.50
  Bánh bèo chén ~ Hue Steamed Rice Plate
  $8.75
  Bột chiên ~ Pan Fried Rice Cake
  $8.95
  Bánh mì hấp ~ Steamed Baguette
  $8.95
  Bánh khọt ~ Tumeric Coconut Rice Cake
  $10.50
  Bánh tráng đập thịt nướng ~ Central Broken Rice Crackers
  $8.95
  Bánh xèo chay ~ Vegetarian Crepe
  $10.75
  Bánh xèo Cây Me ~ Tamarind Tree Crepe
  $7.95
  Bánh cuốn nhân thịt ~ Steamed Rolls
  $7.50
  Bánh ướt chay ~ Vegetarian Steamed Rice Paper
  $9.50
  Bánh ướt thịt nướng ~ Grilled Steamed Rolls
  $9.95
  Bánh ướt dặc biệt ~ Special Steamed Rice Paper
  $9.95
  Bánh cuốn dặc biệt ~ Special Steamed Roll
  $8.95
  Bánh cuốn chay ~ Vegetarian Steamed Roll
  $9.95
  Bánh cuốn chay dặc biệt ~ Special Vegetarian Steamed Roll
  $8.95
  Cơm gà chiên xả ~ Deep Fried Lemongrass Chicken Rice
  $8.95
  Cơm hoặc bánh mì gà cà ri ~ Curry Chicken Rice
  $8.95
  Cơm hoặc bánh mì bò kho ~ Beef Stew Rice
  $8.95
  Cơm sườn heo nướng xả ~ Grilled Pork Chop Rice
  $9.50
  Cơm tấm ~ Broken Rice
  $9.25
  Cơm đậu hủ nướng xả ~ Grilled Lemongrass Tofu Rice
  $8.50
  Cơm đậu hủ xào xả ớt ~ Chili Lemongrass Tofu Rice
  $9.25
  Cơm gà xào xả ớt ~ Chili Lemongrass Chicken Rice
  $8.95
  Cơm gà lụi nướng xả ~ Grilled La-Lot Lemongrass Chicken Rice
  $9.25
  Cơm sườn bò nướng ~ Grilled Beef Short Ribs Rice
  $9.50
  Cơm gà tươi Hải Nam ~ Hai Nam Chicken Rice Pot
  $9.50
  Cơm chiên mắm ruốc thịt ~ Lemongrass shrimp Paste Fried Rice
  $9.50
  Cơm kho thố La Vang ~ La Vang Pot Rice
  $11.00
  Cơm đặc biệt ~ Tamarind Tree Traditional Rice
  $11.00
  Cơm chay đặt biệt ~ Vegetarian Tamarind Tree Rice
  $11.95
  Cơm chiên hải sản ~ Seafood Fried Rice
  $8.25
  Hủ tiếu chay ~ Vegetarian Noodles
  $9.25
  Bún riêu ~ Shrimp Patty Noodles
  $9.00
  Bún bò lá lốt ~ La Lot Beef Noodle Soup
  $9.00
  Hủ tiếu bò kho (hoặc mì, hoặc khô) ~ Beef Stew Noodles
  $9.50
  Bún ốc ~ Escargot Meatballs Noodles
  $9.75
  Hủ tiếu Mỹ Tho (hoặc mì) ~ My Tho Noodles
  $8.50
  Bún chả cá chay ~ Oyster Mushroom Tomato Noodle
  $9.25
  Bún chả cá ~ Fried Fish Tomato Noodles
  $10.00
  Bún Mắm ~ Bac Lieu Seafood Noodles
  $9.95
  Bún măng vịt ~ Bamboo Duck noodles
  $9.25
  Bún măng gà ~ Bamboo Chicken noodles
  $9.95
  Bún bò Huế ~ Hue Spicy Noodles
  $9.00
  Cháo dồi heo chiên ~ Lemongrass Sausage Rice Soup
  $7.50
  Phở Đặc biệt ~ Pho special
  $5.95
  Phở không thịt ~ Plain Pho
  $5.25
  Bò viên ~ Beef meatball
  $7.25
  Phở ~ Noodle Soups
  $8.00
  Bún thịt nướng ~ Skewered Grilled Pork Noodles
  $8.95
  Bún thịt gà nướng ~ Skewered Grilled Chicken Noodles
  $8.95
  Bún đậu hủ nướng ~ Grilled Lemongrass Tofu Noodles
  $8.95
  Bún nem nướng Sài Gòn ~ Sai Gon Pork Grill Noodles
  $8.95
  Bún chả giò ~ Deep Fried Eggrolls Noodles
  $9.95
  Bún thịt nướng chả giò ~ Grilled Pork and Eggrolls Noodles
  $9.00
  Bún thịt lụi Đà Nẵng ~ Da Nang Grilled Pork Noodles
  $9.75
  Bún thịt bò xào xả ớt ~ Chili Lemongrass Beef Noodles
  $9.95
  Bún nấm Tàu nướng ~ Grilled Shiitake Mushroom
  $9.95
  Bún tôm nướng chay ~ Faux Grilled Prawns Noodles
  $10.50
  Bún chả Hà Nội ~ Ha Noi Grilled Pork Noodles
  $9.95
  Bún bò lá lốt ~ La-lot Beef Roll Noodles
  $9.75
  Bún thịt bò lụi xã ~ Lemongrass Beef Noodles
  $10.95
  Bún chạo tôm ~ Grilled Shrimp on Sugarcane Noodles
  $10.95
  Bún tôm nướng ~ Grilled Prawns Noodles
  $11.75
  Bún đặc biệt ~ Tamarind Tree Noodles
  $11.75
  Bún chay đặc biệt ~ Grilled Vegetarian Noodles
  $4.00
  Flan
  $4.00
  Grilled Cassava
  $4.00
  Grilled Banana Cake
  $4.00
  Three Beans
  $4.00
  Red Beans
  $4.00
  White Beans
  $4.95
  Ginger Mousse
  $5.25
  Coconut Gelatin
  $6.75
  Cognac Red Banana Cake
  $4.50
  Ice Cream
  $5.50
  Quatre Ice Cream
  $6.95
  Grilled Shrimp Mousse on Sugarcane
  $10.95
  Morning Glory Beef Salad

  Dinner

  $5.95
  Nấm Tàu lụi ~ Shiitake Mushroom Satay
  $5.95
  Đậu hủ lụi ~ Lemongrass Tofu Satay
  $5.95
  Dậu bắp lụi ~ Okra Lemongrass
  $5.95
  Cà tím lụi ~ Asian Eggplant Satay
  $7.25
  Tôm me lụi ~ Tamarind Prawns Satay
  $7.95
  Bò xã lụi ~ Lemongrass Beef Satay
  $7.25
  Heo lụi Ðà Nẵng ~ Da Nang Pork Satay
  $7.25
  Nem nướng Sài Gòn ~ Saigon Meatballs Satay
  $6.95
  Gà lụi lá lốt ~ La Lot Chicken Satay
  $6.95
  Gỏi cuốn đậu hủ ~ Tofu Rolls
  $6.95
  Gỏi cuốn Cây Me ~ Tamarind Tree Rolls
  $6.95
  Gỏi cuốn ~ Spring Rolls
  $7.95
  Gỏi cuốn thịt nướng ~ Skewered Grilled Pork Rolls
  $7.95
  Gỏi cuốn nem nướng ~ Grilled Pork Meatball Rolls
  $7.95
  Gỏi cuốn gà nướng ~ Skewered Grilled Chicken Rolls
  $7.95
  Gỏi cuốn bò xã lụi ~ Lemongrass Beef Rolls
  $7.25
  Bánh tráng đập miền Trung ~ Central Crushed Rice Cracker
  $7.50
  Bánh mì tôm bột chiên ~ Crispy Prawns Baguette
  $8.95
  Cơm cháy thịt nướng hoặc tofu ~ Imperial Crispy Rice
  $8.50
  Chả giò chay hoặc mặn ~ Egg rolls
  $8.50
  Chả quế cớm xanh ~ Cinnamon Pork Rice Balls
  $7.95
  Cút nướng me ~ Quail Grilled in Tamarind
  $9.50
  Ốc nhồi thịt ~ Stuffed Escargot
  $9.75
  Bò lá lốt ~ Grilled La-Lot Beef Roll
  $9.50
  Mực nhồi thịt ~ Stuffed Squid
  $9.50
  Hến Xúc bánh đa ~ Baby Clams Rice Cracker
  $10.95
  Gỏi củ sen ~ Fresh Lotus Root Salad
  $10.95
  Gỏi thơm tươi ~ Fresh Pineapple Salad
  $10.95
  Gỏi bồn bồn ~ Bon Bon (Seasonal)
  $10.95
  Gỏi xoài ~ Green Mango Salad
  $10.95
  Gỏi đu đủ ~ Green Papaya Salad
  $11.95
  Gỏi vịt ~ Duck Salad
  $10.95
  Gỏi gà ~ Chicken Salad
  $10.95
  Gỏi bò ~ Beef Salad
  $15.95
  Gỏi xả sò điệp ~ Fresh Lemongrass Scallop Salad
  $35.00
  Gỏi bò ~ Beef Salad
  $35.00
  Bò nhúng dấm ~ Beef Vinegar
  $35.00
  Bò nướng ~ Grilled Beef
  $35.00
  Bò lá-lốt ~ Beef La-Lot
  $35.00
  Bò mở chày ~ Fatty Beef
  $35.00
  Chả đùm ~ Steamed Beef Patty
  $35.00
  Cháo bò ~ Beef Rice Soup
  $9.95
  Bánh mặn củ cải chay ~ Vegetarian Steamed Coconut Rice Cake
  $9.95
  Bánh mặn củ cải tôm ~ Steamed Prawn Coconut Rice Cake
  $10.75
  Bánh tôm Cổ Ngư ~ Co Ngu Crispy Shrimp
  $10.95
  Bánh bèo chén ~ Hue Steamed Rice Plate
  $10.75
  Bột chiên ~ Pan Fried Rice Cake
  $10.95
  Bánh mì hấp ~ Steamed Baguette
  $10.95
  Bánh khọt ~ Tumeric Coconut Rice Cake
  $11.95
  Bánh tráng đập thịt nướng ~ Central Broken Rice Crackers
  $10.95
  Bánh xèo chay ~ Vegetarian Crepe
  $12.95
  Bánh xèo Cây Me ~ Tamarind Tree Crepe
  $9.75
  Bánh cuốn nhân thịt ~ Steamed Rolls
  $9.50
  Bánh ướt chay ~ Vegetarian Steamed Rice Paper
  $10.95
  Bánh ướt thịt nướng ~ Grilled Steamed Rolls
  $10.95
  Bánh ướt dặc biệt ~ Special Steamed Rice Paper
  $10.95
  Bánh cuốn dặc biệt ~ Special Steamed Roll
  $9.95
  Bánh cuốn chay ~ Vegetarian Steamed Roll
  $10.95
  Bánh cuốn chay dặc biệt ~ Special Vegetarian Steamed Roll
  $10.50
  Cơm gà chiên xả ~ Deep Fried Lemongrass Chicken Rice
  $9.95
  Cơm hoặc bánh mì gà cà ri ~ Curry Chicken Rice
  $9.95
  Cơm hoặc bánh mì bò kho ~ Beef Stew Rice
  $10.50
  Cơm sườn heo nướng xả ~ Grilled Pork Chop Rice
  $11.90
  Cơm tấm ~ Broken Rice
  $10.50
  Cơm đậu hủ nướng xả ~ Grilled Lemongrass Tofu Rice
  $9.95
  Cơm đậu hủ xào xả ớt ~ Chili Lemongrass Tofu Rice
  $10.95
  Cơm gà xào xả ớt ~ Chili Lemongrass Chicken Rice
  $10.75
  Cơm gà lụi nướng xả ~ Grilled La-Lot Lemongrass Chicken Rice
  $10.95
  Cơm sườn bò nướng ~ Grilled Beef Short Ribs Rice
  $10.95
  Cơm gà tươi Hải Nam ~ Hai Nam Chicken Rice Pot
  $11.50
  Cơm chiên mắm ruốc thịt ~ Lemongrass Shrimp Paste Fried Rice
  $11.25
  Cơm kho thố La Vang ~ La Vang Pot Rice
  $13.95
  Cơm đặc biệt ~ Tamarind Tree Traditional Rice
  $13.00
  Cơm chay đặt biệt ~ Vegetarian Tamarind Tree Rice
  $14.95
  Cơm chiên hải sản ~ Seafood Fried Rice
  $11.95
  Cà tím nướng ~ Grilled eggplant
  $11.95
  Đậu hủ xào xả ớt ~ Chili Pepper Lemongrass Tofu
  $11.95
  Su hào xào thì là ~ Crispy Kohlrabi dill (Seasonal)
  $11.95
  Đậu que xào ~ Garlic Green Beans
  $12.50
  Đậu que xào đậu hủ ~ Green Bean Tofu
  $12.00
  Rau muống xào tỏi ~ Morning Glory Garlic (Seasonal)
  $13.50
  Nấm xào giá ~ Bean Sprout Mushroom
  $15.50
  Su hào xào tôm ~ Kohlrabi Garlic Prawns (Seasonal)
  $15.50
  Su su xào tôm ~ Tender Chayote Prawns
  $15.50
  Nấm tàu xào su su ~ Shiitake Mushroom Chayote
  $17.50
  Thơm tươi xào hải sản ~ Pineapple Seafood
  $13.95
  Cá kho tộ nước dừa ~ Braised Fish Pot
  $14.95
  Mực nhồi thịt ~ Stuffed Squid
  $18.95
  Cà ri tôm ~ Coconut Curry Prawns
  $19.95
  Chả cá Thăng Long ~ Thang Long yellow fish
  $20.95
  Cá chưng tương ~ Lily Blossom Halibut
  $12.95
  Gà kho gừng vodka ~ Chicken Ginger Vodka
  $10.95
  Cà ri gà ~ Curry Chicken
  $12.95
  Thịt gà xào xả ớt ~ Chili Chicken Lemon Leaves
  $11.95
  Thịt kho trứng nước dừa ~ Braised Pork Coconut Juice
  $11.95
  Mắm ruốc xào thịt ~ Lemongrass Fried Shrimp paste
  $12.95
  Đậu hủ nhồi thịt ~ Black Mushroom Stuffed Tofu
  $10.50
  Bò kho ~ Beef Stew
  $14.95
  Sườn bò nướng ~ Grilled Beef Short Ribs
  $13.95
  Thịt bò xào xả ớt ~ Chili Beef Lemongrass
  $13.95
  Canh bầu tôm đập ~ Winter Melon Prawn Soup
  $13.95
  Canh chay ~ Pagoda Garden Soup
  $17.50
  Canh chua thì là cá chiên ~ Halibut Tomato Dill Soup
  $17.50
  Canh ngót ~ Halibut Lime Soup
  $17.50
  Canh chua Cây Me ~ Tamarind Tree Soup
  $9.95
  Hủ tiếu chay ~ Vegetarian Noodles
  $10.25
  Bún riêu ~ Shrimp Patty Noodles
  $10.25
  Bún bò lá lốt ~ La Lot Beef Noodle Soup
  $10.25
  Hủ tiếu bò kho (hoặc mì, hoặc khô) ~ Beef Stew Noodles
  $10.75
  Bún ốc ~ Escargot Meatballs Noodles
  $11.50
  Hủ tiếu Mỹ Tho (hoặc mì) ~ My Tho Noodles
  $10.95
  Bún chả cá chay ~ Oyster Mushroom Tomato Noodle
  $11.95
  Bún chả cá ~ Fried Fish Tomato Noodles
  $11.95
  Bún Mắm ~ Bac Lieu Seafood Noodles
  $11.95
  Bún măng vịt ~ Bamboo Duck noodles
  $11.95
  Bún măng gà ~ Bamboo Chicken Noodles
  $11.95
  Bún bò Huế ~ Hue Spicy Noodles
  $11.50
  Cháo dồi heo chiên ~ Lemongrass Sausage Rice Soup
  $8.95
  Phở Đặc biệt ~ Pho Special
  $6.50
  Phở không thịt ~ Plain Pho
  $7.00
  Bò viên ~ Beef meatball
  $8.50
  Phở ~ Noodle Soups
  $11.75
  Bún thịt nướng ~ Skewered Grilled Pork Noodles
  $11.75
  Bún đậu hủ nướng ~ Grilled Lemongrass Tofu Noodles
  $11.95
  Bún thịt gà nướng ~ Skewered Grilled Chicken Noodles
  $11.75
  Bún nem nướng Sài Gòn ~ Sai Gon Pork Grill Noodles
  $11.75
  Bún chả giò ~ Deep Fried Eggrolls Noodles
  $12.75
  Bún thịt nướng chả giò ~ Grilled Pork and Eggrolls Noodles
  $12.75
  Bún thịt lụi Đà Nẵng ~ Da Nang Grilled Pork Noodles
  $12.50
  Bún thịt bò xào xả ớt ~ Chili Lemongrass Beef Noodles
  $11.50
  Bún nấm Tàu nướng ~ Grilled Shiitake Mushroom
  $12.00
  Bún tôm nướng chay ~ Faux Grilled Prawns Noodles
  $12.75
  Bún chả Hà Nội ~ Ha Noi Grilled Pork Noodles
  $12.50
  Bún bò lá lốt ~ La-Lot Beef Roll Noodles
  $12.50
  Bún thịt bò lụi xã ~ Chili Lemongrass Beef Noodles
  $12.00
  Bún chạo tôm ~ Grilled Shrimp on Sugarcane Noodles
  $12.00
  Bún tôm nướng ~ Grilled Prawns Noodles
  $14.00
  Bún đặc biệt ~ Tamarind Tree Noodles
  $14.00
  Bún chay đặc biệt ~ Grilled Vegetarian Noodles
  $5.50
  Flan
  $5.75
  Grilled Cassava
  $5.75
  Grilled Banana Cake
  $5.00
  Three Beans
  $5.00
  Red Beans
  $5.00
  White Beans
  $6.50
  Ginger Mousse
  $6.75
  Coconut Gelatin
  $7.95
  Cognac Red Banana Cake
  $6.00
  Ice Cream
  $7.50
  Quatre Ice Cream
  $7.95
  Grilled Shrimp Mousse on Sugarcane
  $12.95
  Morning glory beef salad

  Beverages

  $2.50
  Coke
  $2.50
  Diet Coke
  $2.50
  Sprite
  $2.50
  Root Beer
  $2.50
  Orange Fanta
  $2.50
  Sweet Soybean Milk
  $3.75
  Café sửa
  $3.00
  Fresh Lime and Sugar Cane in Ice Water
  $3.50
  Sweet and Salty Lime Soda
  $3.00
  Sweet and Salty Apricot Soda
  $3.50
  Coconut Drink
  $3.50
  Tamarind Soda
  $4.00
  Thai Tea with Light Cream On Ice
  $3.50
  Sâm bổ lượng
  $3.50
  Egg Yolk, Condensed Mild and Soda
  $4.00
  Fresh Lime, Condensed Milk and Crushed Ice
  $3.50
  Kumquat Syrup Soda
  $4.00
  Fresh Kumquat Soda (Seasonal)
  $4.00
  Guava Juice
  $3.50
  Pomegranate Juice
  $3.50
  Mango Juice
  $4.00
  Papaya Juice

  Add Your Custom Order