Starters

  $15.00
  Uni and Soft Boiled Egg
  $3.00
  Edamame
  $8.00
  Tsukemono
  $9.00
  Tuna Poke
  $8.00
  Dashi Tamago
  $6.00
  Nasu Nibitashi
  $6.00
  Shio-Kara
  $6.00
  Takowasabi
  $6.00
  Seaweed Salad

  The Greens

  $8.00
  ROKU Salad
  $7.00
  Roku Salad
  $10.00
  Tofu & Spinach Salad

  Fresh Fish

  $12.00
  Hamachi Carpaccio
  $12.00
  Aburi Shimesaba
  $12.00
  Aburi Salmon

  Wagyu from Japan

  $21.00
  Wagyu Tataki

  Fried

  $8.00
  Takoyaki
  $8.00
  Mushrooms Risotto Croquette
  $9.00
  Agedashi Tofu
  $6.00
  ROKU Octopus
  $9.00
  Chicken Kara-age
  $10.00
  Chicken Nanban
  $11.00
  ROKU Chicken wings

  Tempura

  $14.00
  Assorted Tempura
  $8.00
  Avocado Tempura
  $10.00
  Mushrooms Kakiage
  $8.00
  Corn Tempura

  Yakitori

  $3.75
  Tomato Bacon
  $3.75
  Aspara Bacon
  $3.75
  Tsukune
  $2.50
  Eringi
  $4.75
  Beef Short Rib
  $2.50
  Shishito Pepper
  $3.75
  Enoki Bacon
  $3.75
  Pork Belly
  $3.75
  Chicken Skin
  $3.75
  Mochi Bacon
  $3.25
  Chicken Thigh

  From The Grill

  Stew

  Rice

  Noodle

  The Recommended Menu