0 Items

  Perry's Restaurant

  1811 Columbia Rd NW, Washington, DC

  Order until 10:30 PM

  Sushi

  $5.00
  Edamame
  $7.00
  Okonomiyaki
  $4.00
  Miso Soup
  $7.00
  House Salad
  $7.00
  Shishito Pepper
  $7.00
  Seaweed Salad
  $8.00
  Salmon Poke
  $16.00
  Veggie Combo
  $17.00
  Sushi Regular
  $22.00
  Sushi Deluxe
  $35.00
  Sushi & Sashimi
  $20.00
  Sashimi Regular
  $29.00
  Sashimi Deluxe
  $4.00
  Tsukemono
  $8.00
  Aka Ebi
  $8.00
  Buta Bara
  $8.00
  Yakiniku
  $6.00
  Yakitori
  $7.00
  Gyoza
  $14.00
  Tuna Tartare
  $13.00
  Hamachi Crudo
  $8.00
  Sunomono with Ocotopus
  $10.00
  Sunomono with Assorted Shellfish
  $25.00
  Regular
  $30.00
  Deluxe
  $60.00
  Sushi & Sashimi for Two
  $9.00
  Kale Salad
  $8.00
  Yakinasu
  $38.00
  Sushi & Sashimi Combo
  $26.00
  Sashimi Moriaware
  $22.00
  Sushi Moriaware
  $24.00
  Whole Flounder
  $21.00
  Japanese Bouillabaisse
  $20.00
  5 Oz Petite Filet
  $8.00
  Mushroom Salad
  $7.00
  Agedashi Tofu
  $7.00
  Turnips
  $10.00
  Korokke
  $11.00
  Maitake Mushroom
  $15.00
  Sake Yakimono
  $14.00
  Octopus
  $19.00
  Half Chicken
  $13.00
  Teriyaki Burger
  $16.00
  Short Rib
  $15.00
  Tonkatsu

  Washoku

  $14.00
  Katsu Kare - Panko Crusted Chicken
  $11.00
  Chahan
  $38.00
  Sushi
  $60.00
  Sashimi
  $10.00
  Chu Toro
  $7.00
  Umimasu
  $15.00
  Katsu Kare - Aof Berkabaw Pork Loin
  $12.00
  Live Hotate
  $8.00
  Aji Nigiri
  $12.00
  Aji Sashimi

  Add Your Custom Order