Starters

  $7.00
  Edamame
  $9.00
  Wakame Salad
  $9.00
  Okoze Green Salad
  $5.00
  Miso Shiru
  $7.00
  Kyu-Ri Su
  $9.00
  Mixed Tsukemono

  Zensai - Appetizers

  $13.00
  Ankimo Sunomono
  $12.00
  Crispy Spider
  $13.00
  Scallop Tempura
  $13.00
  Scallop Tempura
  $13.00
  Gyoza Beef
  $12.00
  Gyoza Veggie
  $12.00
  Age Dashi Tofu
  $12.00
  Ko Ika Age

  Sashimi Raw Slice

  $20.00
  Mebachi Maguro
  $22.00
  Hamachi
  $20.00
  Sake
  $19.00
  Bincho
  $32.00
  Hon Maguro
  $25.00
  Kanpachi
  $55.00
  Moriawase Combination Sashimi

  Special Appetizers - Chef Special

  $15.00
  Toro Tar Tar
  $15.00
  Toro Tar Tar
  $24.00
  Kanpachi Volcano
  $24.00
  Me-Dai & Tai Carpaccio
  $20.00
  Spicy Ahi Salad
  $20.00
  Blue Ocean
  $20.00
  Albacore Tataki

  Nigiri Sushi

  $7.00
  Bincho Maguro
  $8.50
  Hamachi
  $9.00
  Hamachi Toro
  $8.00
  Maguro
  $12.00
  Hon Maguro
  $8.00
  Sake
  $9.00
  Unagi
  $8.50
  Tai
  $9.00
  Medai
  $8.50
  Hirame
  $9.00
  Saba
  $9.00
  Aji
  $9.00
  Kanpachi
  $9.00
  Suzuki
  $10.00
  Hotate
  $10.00
  Kani
  $7.00
  Ika
  $7.00
  Tako
  $7.00
  Ebi
  $6.00
  Tamago
  $9.00
  Ankimo
  $7.50
  Ikura
  $7.50
  Tobiko
  $45.00
  Omakase
  $40.00
  Chirashi Sushi Bowl

  Maki Roll

  $10.00
  Spicy Tuna
  $11.00
  Tek-Avo
  $11.00
  Alaska
  $14.00
  California Snow Crab
  $12.00
  Eskimo
  $13.00
  Hokkaido Hotate
  $11.00
  Tokyo Tower
  $12.00
  Spicy Tango
  $12.00
  Spicy Volcano
  $13.00
  Hanabi
  $14.00
  Negi Toro
  $15.00
  Vivid Kamikaze
  $14.00
  Karai Maru-chan
  $11.00
  Spicy Tuna Tampura
  $16.00
  Spider

  San Sai Maki

  $7.00
  Avo Kappa
  $10.00
  Blue Moon
  $14.00
  Crunch Garden
  $14.00
  Mixed Sansai Special

  Special Maki

  Tempura

  Robata

  Add Your Custom Order