Appetizers

  $5.10
  B.B.Q. Skewer - Steak/Chop/Mixed
  $5.10
  Dumplings - 8 pcs
  $6.10
  Golden Tofu - Đậu Hủ Hoàng Kim
  $6.10
  Lucky Drumsticks - Đùi Gà Chay
  $10.10
  Supreme Sushi
  $7.10
  Veggie Tempura
  $4.30
  Jumping Princess - Tôm Chay Chiên Giòn
  $4.98
  Golden Rolls - Chả Giò
  $6.10
  Golden Nuggets - Gà Viên Chiên
  $4.98
  Harmony Tofu - Đậu Hủ Hài Hòa
  $4.98
  Spring Rolls - Gỏi Cuốn
  $4.98
  Summer Rolls - Bì Cuốn

  Salads

  $10.10
  Charming Salad - Gỏi Duyên
  $10.10
  Organic Loving Hut Salad
  $11.10
  Celestial Salad
  $11.60
  Crispy Nugget Salad
  $10.80
  Organic Celestial Salad - Gỏi Duyên

  Soups

  $6.60
  Hot and Sour Soup - Súp Chua Cay
  $6.30
  Pumpkin Soup - Súp Bí
  $6.10
  Vegetable Soup - Súp Rau Cải
  $6.60
  Wonton Soup - Súp Rau Cải
  $6.60
  Tom Yum Soup - Súp Lẫu Thái

  Noodle Soups

  $10.10
  Fabulous Pho
  $9.98
  Glorious Noodle - Hủ Tiếu Mì
  $11.60
  Tom Yum Noodles
  $9.98
  Joyful Noodle Soup
  $10.20
  Royal Noodle - Bún Huế
  $10.20
  Virtuous Noodle - Bún Riêu

  Noodles

  $10.90
  Curry Masala - Cà Ri Masala
  $11.60
  Delighted Noodles - Bún Chả Giò
  $11.60
  Blissful Noodles - Bún Bì
  $11.98
  Bird’s Nest Basket - Mì Xào Dòn
  $11.60
  Golden Era - Mì Quảng
  $11.20
  Pan Fried Noodles - Phở Áp Chảo
  $10.80
  Pad Thai - Phở Thái
  $10.30
  Fantastic Chow Mein - Mì Xào Thập Cẩm
  $10.30
  Rainbow Noodles - Hủ Tiếu Xào Cải Làn
  $11.60
  My Tho Noodles - Hủ Tiếu My Tho

  House Specialties

  $11.70
  Veggie Wrap - Bánh Xèo
  $18.98
  Ocean Fillet Rolls - Cá Cuốn Mắm Nêm
  $16.98
  Imperial Wonder - Vịt Quay

  Entrées (Rice, bread not included)

  $11.10
  Roti Delight - Vịt Chay Rô-ti
  $13.60
  Divine Broccoli
  $11.10
  Happy Lemongrass - Gà Xào Xả Ớt
  $10.60
  Green Bean Delight - Đậ u Ve Xà o
  $11.10
  Lemongrass & Wheat Gluten - Mì Căn Xảo Xa Ớt
  $11.60
  Mongolian Wonder
  $11.60
  Sesame Cha Cha
  $11.10
  Sweet & Sour Ingots - Gà Chua Ngọt
  $10.60
  Szechwan Strips
  $11.40
  Sweet & Sour Soup - Canh Chua
  $10.10
  The Millenium
  $11.10
  Tofu Forever - Đậu Hủ Vĩnh Hằng
  $11.60
  Veggie Delight - Rau Cải Xào
  $10.90
  Guru’s Curry - Cà Ri Đạo Sur
  $10.70
  Curry Masala - Cà Ri Masala
  $11.10
  Eggplant Tofu - Đậu Hủ Cà Tím
  $11.30
  Ocean Clay Pot
  $11.60
  Ocean of Love - Cá Chiên Giòn

  Side Orders

  Sandwiches & More

  Combos

  Desserts

  Beverages