Appetizers

  $3.75
  Gỏi Cuốn (Spring Rolls - 2)
  $3.75
  Chả Giò (Crispy Egg Rolls - 2)
  $5.00
  Gỏi Cuõn Thịt Nướng (2 Basil Rolls)
  $5.00
  Nem Nướng (Pork Pattie Roll)
  $5.00
  Flaming Wontons
  $5.00
  Pot Stickers (4)
  $5.00
  Cánh Gà Chiên Me (Tamarind Chicken Wings)
  $4.75
  Đậu Hũ Chiên (Tamarind Tofu)
  $5.00
  Gỏi ĐuĐủ (Papaya Salad) - Seasonal

  Bánh Mì (Sandwiches)

  $3.75
  Bánh Paute Mì Thịt Nguộ
  $3.75
  Xiú Mại (Meatball)
  $3.75
  Thịt Heo Nướng (Grilled Pork)
  $3.75
  Thịt Gà Nướng (Grilled Chicken)
  $3.75
  Mì Căn (Mock Duck)
  $3.75
  Tủủ Hủ (Tofu)
  $4.00
  Thịt Bò Nướng (Grilled Beef)
  $4.00
  Càri Mì Căn (Curry Mock Duck)

  Hủ Tiếu/Mì (Noodle Soup)

  $6.95
  Đăc Biêt (Combination)
  $7.95
  Hải Sản (Seafood)
  $6.95
  Gà Dai (Chicken)
  $7.95
  Tôm (Shrimp)
  $6.95
  Chay (Vegetarian)
  $6.95
  Miễn Gà (Angel Hair Chicken Noodle)
  $6.95
  Bánh Canh (Tapioca Noodle)
  $3.95
  Hoành Thánh (Wonton - Pork & Shrimp)
  $3.00
  Cup of Broth
  $3.95
  Cup of Broth with Chicken or Tofu

  Bún Khô (Vermicelli Noodle Salad)

  $6.95
  Bún Thịt Nướng (Charbroiled Noodle Salad)
  $6.95
  Bún Thịt Xào (Stir-Fried Noodle Salad)
  $7.95
  Bún Càri Xào (Yellow Curry Noodle Salad)
  $6.95
  Bún Chay (Vegetarian Noodle Salads)
  $6.95
  (Bún Chả Giò) Egg Roll Noodle Salad
  $8.95
  Bún Thịt, Tôm, Chả Giò (Combination Noodle Salad)

  Mì Xào (Stir-Fried Egg Noodles)

  $7.95
  Heo (Pork)
  $8.95
  Bò (Beef)
  $8.95
  Tôm (Shrimp)
  $7.95
  Gà (Chicken)
  $8.95
  Mì Xáo Chay (Mock Duck & Tofu

  Cỏm Tấm (Broken Rice Plates)

  $6.95
  Cỏm Tấm Sưôn Nướng (Charbroiled Pork Chop)
  $6.95
  Cỏm Tấm Gà Nướng (Charbroiled Chicken)
  $7.95
  Cỏm Chay (Mockduck and Tofu)
  $7.95
  Cỏm Tôm Nướng (Shrimp)
  $7.95
  Cỏm Tấm gà nướng trứng (Charbroiled Porkchop, Chicken, & an Egg)

  Giái Khát (Beverages & Desserts)

  $3.75
  Cà Phê Đá or Nóng (Iced Café or Hot)
  $3.75
  Đá Chanh (Fresh Lemonade)
  $3.75
  Sữa Dậu Nành (Fresh Soy Milk - served cold)
  $3.00
  Trà Đá (Jasmine Tea - Cold or Hot)
  $1.00
  Nước Ngọt (Soda)
  $4.00
  Bubble Tea
  $3.95
  Chê (Vietnamese Desserts)

  Add Your Custom Order