Kitchen Menu

  $4.00
  Edamame
  $5.00
  Goma Ae
  $6.00
  Hiyashi Wakame
  $6.00
  Ika-kun Salad
  $6.00
  Oshinko Appetizer
  $7.00
  Nasu Miso Dengaku
  $5.00
  Hiya Yakko
  $6.00
  Agedashi Tofu
  $7.00
  Nasu Misodengaku
  $6.00
  Tofu Salad
  $15.00
  Misozuke
  $8.50
  Ika Shogayaki
  $13.00
  Hamachi Kama
  $10.00
  Sake Kama
  $6.00
  Saba Shioyaki
  $12.00
  Chicken Katsu
  $15.00
  Tonkatsu
  $24.00
  Beef Katsu
  $7.00
  Chicken Kara-age
  $12.00
  Chicken Teriyaki
  $15.00
  Beef Teriyaki
  $14.00
  Pork Teriyaki
  $16.00
  Sake Teriyaki
  $12.00
  Tofu Teriyaki
  $10.00
  Yakiniku Teriyaki
  $15.00
  Shrimp & Veggie
  $10.00
  Shrimp & Veggie
  $15.00
  Fish & Veggie
  $10.00
  Fish & Veggie
  $7.00
  All Veggie
  $5.00
  A La Carte
  $7.00
  Tofu
  $6.00
  Avocado
  $15.00
  Saikoro Steak
  $18.00
  Maguro
  $18.00
  Kaibashira
  $10.00
  Ebi
  $5.00
  Gyoza
  $5.00
  Shumai
  $6.00
  Croquette
  $8.00
  Kake Udon
  $8.00
  Kake Soba
  $5.00
  Yakimeshi
  $4.00
  Onigiri
  $9.00
  Ocha-Zuke
  $5.00
  Potato Salad
  $4.00
  House Salad
  $6.00
  Tofu Salad
  $2.00
  Miso Shiru
  $2.00
  Suimono
  $65.00
  Izumi's Special for Two
  $37.00
  Sashimi Dinner
  $12.50
  Fish Fry Special
  $4.50
  Tempura Ice Cream
  $3.50
  Green Tea Ice Cream
  $3.50
  Mochi Ice Cream

  Sushi Menu

  $5.50
  Maguro
  $6.00
  Hamachi
  $5.50
  Sake
  $5.50
  Smoked Sake
  $5.00
  Hirame
  $5.00
  Suzuki
  $6.50
  Tai
  $5.50
  Shiro Maguro
  $4.00
  Saba
  $5.00
  Ebi
  $6.50
  Amaebi
  $4.00
  Ika
  $6.00
  Tako
  $5.00
  Hokkigai
  $8.00
  Hotate
  $6.50
  Unagi
  $6.00
  Anago
  $8.00
  Uni
  $5.00
  Masago
  $4.00
  Tamago
  $8.00
  Maguro
  $9.00
  Hamachi
  $8.00
  Sake
  $8.00
  Smoked Sake
  $7.00
  Hirame
  $7.00
  Suzuki
  $10.00
  Tai
  $8.00
  Shiro Maguro
  $6.00
  Saba
  $7.00
  Ebi
  $10.00
  Amaebi
  $6.00
  Ika
  $9.00
  Tako
  $7.00
  Hokkigai
  $11.50
  Hotate
  $10.00
  Unagi
  $9.00
  Anago
  $12.00
  Uni
  $11.00
  Ikura
  $7.00
  Masago
  $6.00
  Tamago
  $5.00
  Inari Zushi
  $32.00
  Sushi & Sashimi Deluxe
  $32.00
  Izumi Sushi Plate
  $18.50
  Matsu Sushi Plate
  $16.00
  Take Sushi Plate
  $18.50
  Ume
  $21.50
  Sakura
  $15.00
  Momo
  $14.50
  Yuri
  $40.00
  Ran
  $42.00
  Botan
  $29.50
  Sumire
  $18.50
  Chirashi Zushi
  $25.00
  Tekka Donburi
  $23.00
  Sake Donburi
  $26.00
  Negihama Donburi
  $24.00
  Shiro Maguro Donburi
  $28.00
  Ika & Ikura Donburi
  $35.00
  Ika & Uni Donburi
  $39.00
  Uni Donburi
  $24.00
  Una Ju
  $5.00
  California Maki
  $5.00
  Tekka Maki
  $5.50
  Spicy Tekka Maki
  $8.00
  Spicy Hotate Maki
  $5.50
  Spicy Ika Maki
  $5.50
  Spicy Sake Maki
  $7.50
  Melissa Maki
  $6.00
  UnaQ Maki
  $7.00
  AnaQ Maki
  $7.00
  Negihama Maki
  $9.50
  Shirokuma Maki
  $9.50
  Malibu's Fiesta Maki
  $7.00
  Izumi Maki
  $7.00
  Tempura Maki
  $7.00
  Alaskan Maki
  $10.00
  Spider Maki
  $6.50
  Tonqatsu Maki
  $6.50
  Phil's Maki
  $17.00
  Aka Oni Maki
  $17.00
  Rainbow Maki
  $17.00
  Dragon Maki
  $17.00
  Pink Cadillac Maki
  $17.00
  Tanin Maki
  $10.00
  Garden Maki
  $6.00
  Veggie Maki
  $6.00
  Veggie Tempura Maki
  $4.00
  Kappa Maki
  $4.00
  Oshinko Maki
  $4.00
  Kampyo Maki
  $5.00
  Avocado Maki
  $4.00
  Shiitake Maki
  $5.00
  Asparagus Maki
  $4.00
  Umejiso Maki
  $4.00
  Natto Maki
  $16.00
  Yukionna Maki
  $16.00
  Hinomaru Maki
  $16.00
  Kokoro Maki
  $17.00
  Kamehame Maki
  $14.00
  Jizo Maki
  $18.00
  Hokkai Maki
  $7.00
  Tako Wasa Maki
  $7.00
  Saba Ume Maki
  $6.00
  Kaki Su
  $9.00
  Maguro Tataki
  $10.00
  Gyu Tataki
  $5.00
  Gyu Tataki Sushi
  $18.00
  Hirame Usuzukuri
  $16.00
  Sake Carpaccio
  $16.00
  Maguro Yukke
  $12.00
  Sake Yukke
  $23.00
  Seafood Salad
  $25.00
  Sashimi Moriawase
  $9.00
  Sumiso Salad

  Add Your Custom Order