Hue Oi - Vietnamese Restaurant

  16537 Brookhurst St, Fountain Valley, CA

  Closed

  Appetizers

  $3.95
  A1 - Gỏi Cuốn - Spring Rolls
  $7.50
  A7 - Gỏi Gà Bóp - Shredded Chicken
  $10.95
  A8 - Thịt Nướng Sả Cải Be Xanh - Marinated Pork
  $4.50
  A6 - Mixed Green Salad
  $3.95
  A2 - Thịt Nướng Cuốn - Summer Rolls
  $2.50
  A10. Tre
  $3.95
  A3 - Chả Giò - Egg Rolls
  $7.50
  A4 - Cánh Gà Chiên Nước Mắm - Deep Fried Chicken Wings
  $8.00
  A9 - Thịt Heo Luộc Cuốn Tôm Chua - Pickled Shrimp & Pork Belly

  Special Hue Dishes

  $8.95
  H1. Bun Bo Hue Dac Biet
  $8.25
  H3 - Cơm Hến
  $8.25
  H4 - Bún Hến - Noodle with Clams
  $7.50
  H5. Bahn Beo Chen
  $6.95
  H6 - Bánh Lọc Là - Tapioca Dumpling
  $8.50
  H7 - Bánh Nậm - Steamed Flour Cake
  $7.25
  H8 - Bánh Lọc Là / Nậm Combo
  $12.50
  H9 - Cảm Am Phù - Hell Rice
  $8.75
  H10 - Mì Quảng
  $8.50
  H11 - Com Gà Bóp
  $8.50
  H12 - Bánh Khoái - Crepe
  $8.95
  H13 - Nem Lụi Huế Oi - Pork Sausage
  $8.95
  H14 - Bánh Uớt Thịt Nướng Sả

  Rice Noodle Soup

  $7.50
  P2. Pho Tai Filet Mignon & Chin
  $8.00
  P1. Phở Tái Filet Mignon
  $7.00
  P3. Phở Chín - Brisket
  $7.00
  P4. Phở Bo Vien - Meatball
  $5.00
  P5. Pho Khong Thit

  Rice Plates

  $8.95
  C5 - Cơm Đặc Biệt - Rice Combo
  $8.95
  C4 - Cơm Sườn Nướng, Trứng Chiến, Tàu Hũ Ky
  $7.50
  C2 - Cơm Thịt Nướng - Grilled Pork
  $7.50
  C1 - Cơm Gà Nướng - Chicken
  $7.95
  C3 - Cơm Sườn Nướng - Grilled Pork Chop
  $8.50
  C6 - Cơm Chiến Tôm - Fried Shrimp
  $8.50
  C7 - Cơm chiên thập Cẩm - Pork, Chicken, Shrimp
  $11.95
  C8 - Cơm Bò Lúc Lắc - Filet Mignon

  Vermicelli & Garlic Noodles

  $7.50
  B1 - Bún Gà Nướng - Grilled Chicken
  $7.50
  B2 - Bún Thịt Nướng - Grilled Pork
  $7.50
  B3 - Bún Chả Giò - Egg Rolls
  $8.50
  B4 - Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò - Pork, Shrimp, Egg Roll
  $8.95
  B5 - Bún Đặc Biệt - Special Combo
  $8.50
  B6 - Bún Tôm Nướng - Grilled Shrimp
  $7.95
  B7 - Bún Nem Lụi Huế Oi - Pork Sausage
  $12.50
  B8 - Mì Tỏi Bò Lúc Lắc - Cubed Filet Mignon
  $13.50
  B9 - Mì Tỏi Tôm Nướng - Grilled Jumbo Shrimp

  Desserts

  $2.95
  D1 - Chè Hạt Sen - Lotus Seed Dessert
  $2.95
  D2 - Chè đậu Xanh Sen - Mung Bean Dessert
  $2.95
  D3 - Chè Thái - Tropical Fruit Dessert
  $2.95
  D4. Suong Sao Nuoc Dua

  Beverages

  $2.95
  N1. Cafe Den Da/ Nong
  $3.25
  N2. Cafe Sua Nong/ Da
  $1.00
  N3. Tra Da/ Nong
  $2.00
  N4. Binh Tra
  $1.00
  N5. Chai Nuoc Loc
  $2.95
  N6. Da Chanh
  $2.95
  N8. Chanh Muoi
  $2.95
  N9. Soda Chanh Muoi
  $2.95
  N10. Soda Xi Muoi
  $2.95
  N11. Soda Tat Muoi
  $2.95
  N12. Nuoc Dau Van
  $2.95
  N13. Tra Thai
  $3.50
  N14. Nuoc Cam Vat
  $2.95
  N16. Dua Tuoi
  $2.95
  N17. Dau Xanh La Dua
  $1.75
  N18. Nuoc Ngot
  $2.95
  N7. Soda Chanh