Hue Oi - Vietnamese Restaurant

  16537 Brookhurst St, Fountain Valley, CA

  Closed

  Appetizers

  $2.75
  A10. Tre
  $11.50
  A8. Thịt Nướng Sả Cải Be Xanh
  $3.95
  A1. Gỏi Cuốn - Spring Rolls
  $7.50
  A5. Hen Xao Xuc Banh Trang
  $4.25
  A3. Chả Giò - Egg Rolls
  $7.50
  A7. Gỏi Gà Bóp - Shredded Chicken
  $4.50
  A6. Mixed Green Salad
  $3.95
  A2. Thịt Nướng Cuốn - Summer Rolls
  $7.75
  A4. Cánh Gà Chiên Nước Mắm - Deep Fried Chicken Wings
  $8.00
  A9. Thịt Heo Luộc Cuốn Tôm Chua - Pickled Shrimp & Pork Belly

  Special Hue Dishes

  $8.50
  H7. Bánh Nậm - Steamed Flour Cake
  $8.95
  H1. Bun Bo Hue Dac Biet
  $8.50
  H3. Cơm Hến
  $8.50
  H4. Bún Hến - Noodle with Clams
  $7.75
  H5. Bahn Beo Chen
  $6.95
  H6. Bánh Lọc Là - Tapioca Dumpling
  $7.25
  H8. Bánh Lọc Là / Nậm Combo
  $12.50
  H9. Cảm Am Phù - Hell Rice
  $8.95
  H10. Mì Quảng
  $8.75
  H11. Com Gà Bóp
  $9.95
  H12. Bánh Khoái - Crepe
  $9.50
  H13. Nem Lụi Huế Oi - Pork Sausage
  $8.95
  H14. Bánh Uớt Thịt Nướng Sả

  Rice Noodle Soup

  $8.00
  P2. Pho Tai Filet Mignon & Chin
  $8.50
  P1. Phở Tái Filet Mignon
  $7.50
  P3. Phở Chín - Brisket
  $7.50
  P4. Phở Bo Vien - Meatball
  $5.50
  P5. Pho Khong Thit

  Rice Plates

  $9.50
  C5. Cơm Đặc Biệt - Rice Combo
  $9.50
  C4. Cơm Sườn Nướng, Trứng Chiến, Tàu Hũ Ky
  $7.95
  C2. Cơm Thịt Nướng - Grilled Pork
  $7.95
  C1. Cơm Gà Nướng - Chicken
  $8.50
  C3. Cơm Sườn Nướng - Grilled Pork Chop
  $8.95
  C6. Cơm Chiến Tôm - Fried Shrimp
  $8.95
  C7. Cơm chiên thập Cẩm - Pork, Chicken, Shrimp
  $12.50
  C8. Cơm Bò Lúc Lắc - Filet Mignon

  Vermicelli & Garlic Noodles

  $7.95
  B1. Bún Gà Nướng - Grilled Chicken
  $7.95
  B2. Bún Thịt Nướng - Grilled Pork
  $7.75
  B3. Bún Chả Giò - Egg Rolls
  $8.95
  B4. Bún Tôm Thịt Nướng Chả Giò - Pork, Shrimp, Egg Roll
  $9.50
  B5. Bún Đặc Biệt - Special Combo
  $8.50
  B6. Bún Tôm Nướng - Grilled Shrimp
  $8.50
  B7. Bún Nem Lụi Huế Oi - Pork Sausage
  $13.50
  B8. Mì Tỏi Bò Lúc Lắc - Cubed Filet Mignon
  $13.50
  B9. Mì Tỏi Tôm Nướng - Grilled Jumbo Shrimp

  Beverages

  $2.95
  N1. Cafe Den Da/Nong - Vietnamese Espresso Coffee
  $3.25
  N2. Cafe Sua Nong/Da - Vietnamese Espresso Coffee with Condensed Milk
  $1.00
  N3. Tra Da/Nong - Jasmine Tea
  $2.00
  N4. Binh Tra - Jasmine Hot Tea Pot
  $1.00
  N5. Chai Nuoc Loc - Bottled Water
  $2.95
  N6. Da Chanh - Fresh Squeezed Lemonade
  $2.95
  N8. Chanh Muoi - Salted Lemonade
  $2.95
  N9. Nuoc Cam Vat - Roasted Hyacinth Bean Drink
  $2.95
  N10. Tra Thai - Thai Iced Tea
  $3.50
  N11. Nuoc Cam Vat - Fresh Squeezed Orange Juice
  $2.00
  N12. Sua Dau Nanh - Soy Bean Milk
  $2.95
  N13. Nuoc Dua - Coconut Juice
  $2.95
  N14. Dau Xanh La Dua - Mung Bean with Coconut Milk
  $1.75
  N15. Nuoc Ngot - Soda
  $2.95
  N7. Soda Chanh - Fresh Squeezed Sparkling Lemonade

  Desserts

  $3.25
  D1. Chè Hạt Sen - Lotus Seed Dessert
  $3.25
  D2. Chè đậu Xanh Sen - Mung Bean Dessert
  $3.25
  D3. Chè Thái - Tropical Fruit Dessert
  $2.95
  D4. Suong Sao Nuoc Dua - Grass Jelly with Coconut Milk