Hokkaido Ramen Santouka

  103 Bellevue Way NE Ste 3, Bellevue, WA

  Closed

  Starters

  $6.80
  Green Salad
  $2.00
  Edamame
  $3.50
  On Yasai

  Small Plates

  $3.80
  Toroniku Pao Zi
  $6.00
  Kara Age
  $5.00
  Gyoza
  $5.00
  Tako Yaki
  $6.00
  Tonkatsu

  Ramen

  $11.96
  Tsukeman
  $12.96
  Tsukeman Karamiso
  $11.50
  Mazeman

  Bento Box

  $11.50
  Santouka Bento Deluxe

  Rice Bowl

  $6.50
  Shiyake Ikura Gohan
  $5.00
  Cha shu Gohan
  $1.50
  Gohan

  Beverages

  $2.00
  Soda
  $2.75
  Ramune
  $2.00
  Oolong Tea

  Add Your Custom Order