0 Items

  Fuji Sushi

  520 S Main St, Seattle, WA

  Order until 9:00 PM

  Lunch Menu

  $21.45
  Sushi Sashimi Bento
  $21.45
  Fuji Bento
  $13.45
  Unagi-Don
  $8.99
  Tempura Udon
  $8.99
  Katsu Udon
  $8.45
  Kitsune Udon
  $8.45
  Zaru Udon
  $11.45
  Tempura Zaru Udon
  $12.99
  Bento Lunch Special
  $11.00
  Croquette Curry
  $11.00
  Chicken Katsu Curry
  $11.00
  Katsu Curry
  $11.50
  Beef Curry
  $10.50
  Oyako-Don
  $10.50
  Chicken Katsu Don
  $10.50
  Katsu Don
  $10.95
  Ten Don
  $11.50
  Tanin Don
  $11.50
  Gyu-Don
  $10.95
  Ebi Don
  $24.45
  Deluxe Sushi Combo
  $17.50
  Sushi Combo
  $39.95
  Jumbo Sushi Combo
  $23.95
  Chirashi
  $23.25
  Sashimi Combo
  $21.95
  Tekka-Don

  Dinner Menu

  $5.75
  Chu Toro
  $21.95
  Sushi, Sashimi Bento
  $21.95
  Fuji Bento
  $2.15
  Inari
  $4.95
  Mirugai
  $6.75
  Toro
  $3.50
  Unagi
  $3.25
  Albacore
  $3.25
  Anago
  $3.50
  Aji
  $2.65
  Ebi
  $3.50
  Amaeb
  $3.75
  Hamachi
  $3.25
  Hirame
  $3.00
  Hokkigai
  $3.65
  Hotate
  $2.75
  Ika
  $3.75
  Ikura
  $4.75
  Kani
  $3.50
  Maguro
  $2.25
  Masago
  $2.90
  Saba
  $2.75
  Sake
  $3.15
  Tako
  $2.00
  Tamago
  $2.75
  Tobiko
  $4.25
  Uni
  $4.75
  Natto Roll
  $4.95
  Avocado Roll
  $4.75
  Kanpyo Maki
  $4.75
  Kappa Maki
  $4.75
  Oshinko Maki
  $4.85
  Umeshiso Roll
  $6.75
  Vegetable Roll
  $6.45
  Yamaimo Roll
  $11.45
  Ten Don
  $11.45
  Ebi Don
  $11.95
  Tanin Don
  $11.95
  Gyu Don
  $11.25
  Oyako Don
  $11.25
  Chicken Katsu Don
  $11.25
  Katsu Don
  $21.95
  Unagi Don
  $5.25
  Nankotsu Age
  $6.50
  Teba Shio
  $6.99
  Spicy Teba
  $6.95
  Yaki Nasu
  $6.95
  Nanu No Agedashi
  $8.50
  Seafood Bacon
  $7.95
  Salmon Kama Shio
  $8.95
  Gyu Tan
  $14.95
  Mirugai Butter Sauteed
  $15.45
  Nabeyaki Udon
  $11.95
  Tempura Udon
  $11.95
  Katsu Udon
  $11.75
  Kitsune Udon
  $13.95
  Curry Udon
  $18.45
  Seafood Udon
  $8.45
  Kids Bento
  $20.95
  Beef Sukiyaki
  $18.45
  Chicken Sukiyaki
  $17.25
  Vegetable Sukiyaki
  $26.95
  Gindara Misozuke
  $17.95
  Sushi Combo
  $24.95
  Deluxe Sushi Combo
  $39.95
  Jumbo Sushi Combo
  $23.95
  Sashimi Combo
  $21.95
  Tekka Don
  $21.95
  Salmon Don
  $26.95
  Sushi Sashimi Sampler
  $23.95
  Chirashi
  $5.50
  Edamame
  $5.25
  Agedashi Tofu
  $6.95
  Spicy Agedashi Tofu
  $5.50
  Horenso Ohitashi
  $5.50
  Goma
  $6.95
  Chicken Karaage
  $6.95
  Tempura
  $9.95
  Deluxe Tempura
  $9.95
  Shoft shell Crab Tempura
  $8.75
  Ika Geso
  $10.25
  Zaru Udon
  $16.20
  Tempura Zaru Udon
  $18.20
  Deluxe Tempura Zaru Udon
  $7.45
  California Roll
  $8.45
  Dragon Roll
  $7.95
  Dynamite Roll
  $13.95
  DX Happy Roll
  $8.45
  Fire Cracker Roll
  $9.45
  Futomaki
  $8.95
  Happy Roll
  $7.95
  Hot California Rol
  $6.75
  Negihama roll
  $14.45
  Rainbow Roll
  $7.45
  Negitoro Roll
  $6.95
  Salmon Avocado Roll
  $6.45
  Salmon Skin Roll
  $7.45
  Spicy Tuna Roll
  $11.75
  Spider Roll
  $5.95
  Tekka Maki
  $6.95
  Tempura Roll
  $11.45
  Unakyu Roll

  Drinks

  $3.00
  San Pellegrino Sparkling Water
  $2.00
  Orange Juice
  $2.50
  Green Tea
  $2.50
  Oolong Tea Can
  $1.50
  Bottled Water
  $3.95
  Ginger Beer Bottle Non Alcoholic
  $3.95
  Blood Orange Sparkling Drink Bottle
  $3.95
  Peachee Sparkling Drink Bottle
  $2.00
  Pepsi Can
  $2.00
  Apple Juice