Appetizers

  $6.50
  Chả Giò (Imperial Rolls)
  $6.50
  Gỏi Cuốn (Shrimp Rolls)
  $6.50
  Gỏi Cuốn Đậu Hủ (Tofu Rolls)
  $9.00
  Gỏi Gà (Chicken Salad)
  $11.00
  Gỏi Bò (Spicy Beef Salad)
  $4.95
  House Salad

  Soups

  $8.50
  Phở Đặc Biệt (House Special Beef Noodle Soup)
  $8.50
  Phở Gà (Chicken Noodle Soup)
  $9.50
  Hủ Tiếu Đậu Hủ và Rau Cải (Vegetable & Tofu Noodle Soup)
  $10.00
  Hủ Tiếu Đổ Biển (Seafood Noodle Soup)
  $11.00
  Canh Chua (Spicy Hot & Sour Lemongrass Soup)

  Vermicelli Noodle Bowls

  $9.50
  Bún Chả Gio
  $9.50
  Bún Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $11.00
  Bún Chả Gìo Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $11.00
  Bún Tôm Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $15.50
  Bún Tôm Nướng

  Fine Vermicelli Platters

  $13.00
  Bánh Hỏi Chả Gìo Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $13.00
  Bánh Hỏi Tôm Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $12.00
  Bánh Hỏi Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $12.00
  Bánh Hỏi Chả Giò
  $15.50
  Bánh Hỏi Tôm Nướng

  Rice Plates

  $12.00
  Cơm Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $13.00
  Cơm Heo Bò và Gà Nướng
  $13.00
  Cơm Chả Gío Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $13.50
  Cơm Chả Gìo Tôm Chọn Heo Bò họac Gà Nướng
  $13.50
  Cơm Chả Gío Tôm Nướng
  $13.50
  Cơm Gà và Tôm Nướng
  $15.50
  Cơm Tôm Nướng

  Seafood Entrees

  $13.50
  Tôm, Mực, hoặc Cá Xào Lăn (spicy)
  $13.50
  Tôm, Mực hoặc Cá Sa tế (spicy)
  $13.50
  Tôm Xào Cà Tím (spicy)
  $13.50
  Mực Dồn Thịt (spicy)
  $15.00
  Cá Chiên Mắm Gừng (mildly spicy)
  $15.00
  Cá Chiên Mắm Me (mildly spicy)

  Beef and Chicken Entrees

  $11.00
  Bò hoặc Gà Xào Rau Cải (mild)
  $11.00
  Bò hoặc Gà Sa tế (spicy)
  $11.00
  Bò hoặc Gà Xào Lăn (spicy)
  $11.00
  Bò hoặc Gà Xào Cà Tím (spicy)
  $11.00
  Bò hoặc Gà Xào Đậu Que (spicy)
  $11.00
  Gà Xào Gừng (mildly spicy)
  $11.00
  Gà Cửu Long (mildly spicy)

  Vegetarian Plates

  Sides

  Beverages

  Add Your Custom Order