Appetizers - Cold

  $6.89
  Taramosalata
  $9.49
  Spicy Feta Cheese
  $6.39
  Scordalia
  $6.99
  Feta Cheese & Olives
  $12.49
  Aegean Pikilia

  Appetizers - Hot

  $6.99
  Saganaki
  $7.49
  Gyro Pizza
  $9.39
  Kalamarakia
  $5.49
  Gigantes

  Soup & Salad

  $3.69
  Fakes
  $3.69
  Avgolemeno
  $5.89
  Athens Greek Salad
  $10.49
  Greek Club Salad
  $6.49
  Horiatiki Salad

  Entrees - Traditional Greek Specialties

  $20.89
  Pikilia Taste of Athens
  $14.89
  Mousaka
  $14.29
  Pastichio
  $14.29
  Kota Psiti
  $13.29
  Gyro Piato
  $17.49
  Arni Psito
  $15.29
  Dolmades
  $12.89
  Yemista

  Desserts

  $2.89
  Baklava
  $5.49
  Baklava Sundae
  $3.99
  Effie's Galactobouriko
  $3.49
  Rezogalo
  $1.50
  Kid's Ice Cream

  Add Your Custom Order