Zensai & Small Plates

  $10.00
  Spicy Tako Springroll
  $10.00
  Butternut Squash

  Sashimi & Nigiri

  $4.50
  Madai
  $5.00
  Hamachi
  $5.00
  Zuke Sake
  $8.00
  Maguro Chutoro
  $7.50
  Botan Ebi
  $4.00
  Ikura
  $3.50
  Tako
  $5.00
  Hirame
  $4.50
  Sake
  $5.50
  Maguro Akami
  $5.50
  Suzuki
  $3.00
  Tobiko
  $4.00
  Unagi
  $4.00
  Ika

  Tokubetsu Sashimi & Nigiri Special

  $9.00
  Sake Garlic
  $11.00
  Akami Ponzu
  $10.00
  Hamachi Truffle
  $11.00
  Zuke Sake Hotate
  $12.00
  Zuke Maguro Kani

  Tokubetsu Maki Specialty Roll

  $17.00
  Maguro Spicy Sake
  $17.00
  Hamachi Sake Zuke Maguro
  $17.00
  Soft Shell Crab & Spicy Ebi
  $16.00
  Ebi Tempura Asparagus
  $17.00
  Spicy Tako Sake
  $17.00
  Trio Maki
  $17.00
  Hamachi Suzuki
  $18.00
  Unagi Spicy Maguro

  Maki Simple Roll

  $8.00
  Maguro
  $8.00
  Spicy Maguro
  $8.00
  Sake
  $8.00
  Spicy Sake
  $8.00
  Nagi Hamachi
  $9.00
  Ebi Tempura
  $9.00
  Spicy Ebi
  $13.00
  Soft Shell

  Yasai Vegetarian

  $4.00
  Nira
  $4.00
  Eringi
  $4.00
  Shiitake
  $4.00
  Asparagus
  $4.00
  Nasu

  Robata Japanese Charcoal Grill

  $6.00
  Sake Misozuke
  $5.00
  Tsukune
  $5.00
  Negima
  $6.00
  Gyutan
  $6.00
  Tako Wasa
  $5.00
  Kinoko-Batayaki
  $4.00
  Shishito
  $6.00
  Buta Hara

  Menrui to Gohan Noodle & Rice

  Tsuki Dashi Sides

  Add Your Custom Order