Appetizers

  $5.00
  Kuro Edamame
  $6.00
  Hijiki Seaweed
  $6.00
  Spinach Oshitashi
  $9.00
  Takosu
  $12.00
  Kanisu
  $9.00
  Aburi Mentaiko
  $7.00
  Oshinko
  $8.00
  Zaru Tofu
  $7.00
  Nasu Ni
  $10.00
  Kamo Reisei
  $10.00
  Dashimaki Tamago
  $12.00
  Buta Kakuni
  $9.00
  Tori Kara Age
  $10.00
  Tori Kurozu
  $10.00
  Agedashi Tofu
  $15.00
  Beef Oroshi Ponzu
  $10.00
  Tako & Ika
  $21.00
  Gindara Miso Yu-An Yaki
  $6.50
  Tekka
  $5.00
  Kanpyo

  Salad

  $13.00
  Jako & Mizuna Salad
  $15.00
  Aburi Buri Salad
  $14.00
  Tako & Cresson Salad
  $5.00
  Potato Salad
  $9.00
  Seaweed Salad

  Noodle

  $13.00
  Chicken Nikomi Udon

  Side Dish

  $3.00
  Organic Miso Soup
  $5.00
  Akadashi Miso Soup
  $2.50
  Rice
  $6.00
  House Salad

  Sushi Bar

  $29.00
  Assorted Sushi
  $32.00
  Assorted Sashimi
  $35.00
  Sushi & Sashimi Combination
  $28.00
  Chirashi
  $34.00
  Tekka Don

  Roll

  $9.00
  Negi-Toro
  $9.00
  Toro-Taku
  $7.00
  Tekka
  $7.50
  Tekka Avocado
  $7.00
  Spicy Tuna
  $7.00
  Yellowtail with Scallion
  $9.00
  California
  $7.00
  Salmon
  $7.50
  Salmon Avocado
  $7.00
  Spicy Salmon
  $7.00
  Salmon Skin
  $9.00
  Spicy Scallop
  $8.00
  Eel with Cucumber
  $8.00
  Eel with Avocado
  $12.00
  Sea Eel with Cucumber
  $5.00
  Kappa
  $5.00
  Avocado
  $5.00
  Kanpyo
  $5.00
  Ume-Shiso
  $5.00
  Natto
  $7.00
  Mitsuba

  Hand Roll

  $8.50
  Negi-Toro
  $8.50
  Toro-Taku
  $7.00
  Tekka Avocado
  $6.50
  Spicy Tuna
  $6.50
  Yellowtail with Scallion
  $8.50
  California
  $6.50
  Salmon
  $7.00
  Salmon Avocado
  $6.50
  Spicy Salmon
  $6.50
  Salmon Skin
  $8.50
  Spicy Scallop
  $7.50
  Eel with Cucumber
  $7.50
  Eel with Avocado
  $11.50
  Sea Eel with Cucumber
  $4.50
  Kappa
  $4.50
  Avocado
  $4.50
  Ume-Shiso
  $4.50
  Natto
  $6.50
  Mitsuba
  $6.50
  Tekka
  $4.50
  Kanpyo

  Sushi A La Carte