Phở-natic

229 E Colfax Ave, Denver, CO

Closed

Young Travelers

$6.00
Y1. Phở tai
$6.00
Y2.Phở gà
$6.00
Y3.Cơm thịt bò
$6.00
Y4.Cơm thịt gà
$6.00
Y5. Cơm chiên

Appetizers

$5.00
A1.Chả giò
$5.00
A2.Gỏi cuốn
$5.00
A3.Gỏi cuốn thịt nướng
$5.00
A4.Nem nủớng
$5.00
A5.Đậu hủ
$14.00
A6.Cua lột

Rice plates

$10.00
C1.Heo nướng
$10.00
C2.Bò nướng
$10.00
C3.Gà nướng
$10.00
C4.Đậu hủ
$11.00
C5.Tôm nướng
$12.00
C6.Đặc biệt
$10.00
C7.Cơm chiên

Noodle bowls

$10.00
B1.Thịt nướng
$10.00
B2.Bò nướng
$10.00
B3.Gà nướng
$10.00
B4.Chả giò
$10.00
B5.Đậu hủ
$10.00
B6.B ún b ò hu ế
$11.00
B7.Tôm nướng
$12.00
B8.Đặc biệt

Ph ở

$8.00
1.Tái
$8.00
2.Chí
$8.00
3.Bò viên
$8.00
4.Gà
$8.00
5.Đậu hủ
$8.00
6.Đồ biễn
$8.00
7.Tái gân
$8.00
8.Tái sách
$8.00
9.Tái chín
$10.00
10.Tái nạm
$8.00
11.Chín gân
$8.00
12.Chín sách
$8.00
13.Chín nạm
$8.00
14.Tái gân sách
$8.00
15.Tái gân chín
$8.00
16.Tái gân nạm
$8.00
17.Tái sách chín
$8.00
18.Tái sách nạm
$8.00
19.Tái chín nạm
$8.00
20.Chín gân sách
$8.00
21.Chín gân nạm
$8.00
22.Chín gân sách nạm
$8.00
23.Đặc biệt

Add Your Custom Order

Item
Qty